پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

204

بعد این همه سال باز من همون دختربچه ای شدم که زیر پتو مچاله شده و گوشاشو گرفته که چیزی نشنوه، همون دختر کوچولویی که از ترس خیس شدن بالش و صدای هق هق، حتی گریه هم نمی کنه...

+ ٢۳ فروردین ۱۳٩۳ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ


203

هدیه ی دریا به پیچک

 

+ ۱٩ فروردین ۱۳٩۳ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ


202

جایزه برای خودم جون

 

+ ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ


201

روز تولدم تهران نبودیم و برادر جوانی برام تو فست فودش یه جشن کوچولو گرفت که جای خیلی از کسایی که دوستشون دارم خالی بود، و جای عشقم از همه خالی تر...

از ته دلم آرزو کردم تولد سال بعد دیگه جای هیچکی خالی نباشه.  

 

Mocmoc0086

هدیه های روز تولدم

  

مامان بابای عزیزم

 

برادر و نی نی جونی

 

مامیِ نازِ نی نی

 

خاله ی مهربونم

+ ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ


200

Mocmoc0124

 

 گواهینامه م امروز اومد 

+ ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ


199

آه ای زندگی 
منم که با همه پوچی از تو سرشارم...

+فروغ فرخزاد

+ ٧ فروردین ۱۳٩۳ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ


198

کسی به فکر گل ها نیست
کسی به فکر ماهی ها نیست
کسی نمی خواهد باور کند
که باغچه دارد می میرد
که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است
که ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی می شود
و حس باغچه انگار
چیز مجردیست که در انزوای باغچه پوسیده است... 

+فروغ فرخزاد

+ ٥ فروردین ۱۳٩۳ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ