پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

207

برفی مریضه بردمش دکتر حالش خوب بشه باز میام و می نویسم،  برام آرزو کنید با خبرای خوب بیام دوست جونا، اگه هنوز کسی به دنیام سر میزنه .

+ ٢٧ خرداد ۱۳٩۳ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ