پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

213

من امروزمو زندگی می کنم 
من رویا هامو خیلی دوست دارم، انقدر که با چشمای بازم می خوام ببینمشون...
من آدم بهتری می شم برای سپاس از خودم 

من رویاهامو واقعی می کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :)

+ ٢٢ امرداد ۱۳٩۳ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ