081 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

081

hk13

نمی دونم چرا امروز که این همه دلم تنها بود و هواییِ تو، نه سراغمو گرفتی و نه جوابمو دادی...
کاش پیشم بودی، بغلم می کردی، میذاشتی زار بزنم، دعوام نمی کردی، نمی گفتی چرا... فقط من می شدم دختر کوچولوت، سفت بغلم می کردی و واسم قصه می گفتی...

+ ٢٩ امرداد ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ