086 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

086

من برگشتمкуколкаهمه چیز خیلی خوب بود، با این که یه عالمه کار انجام نشده دارم اما مدام با خودم تکرار می کنم من تا یک شنبه شب تمام کارامو انجام می دم و دوشنبه حتما میرم کلاس.

 

سخت در رژیم به سر می برم و دلم کیک شکلاتی می خواد، شاید خودم درست کنم امروز.

+اونجا یه عالمه качели بازی کردم :) 

+ ۱۱ شهریور ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ