092 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

092

افسانه شخصی من همیشه ارزش تلاش کردن رو داره،‌ چون افسانه ی شخصی منه و باور من هر اندازه بیشتر باشه جهان کمک بیشتری بهم می کنه برای رسیدن، به شرطی که نشانه ها رو ببینم.

اینو از کیمیاگر " پائولو کوئیلو " یاد گرفتم. 

+ ٢۱ شهریور ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ