006 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

006

نمی دونم چه جوری می شه تمام خوشبختی ای که با بودنت کنارم دارمو توصیف کنم، حتی اون لحظه ای که چشمات تو چشمای منه و از اونا حرف می گی... و احساس عجیبی که هنوز اسمی براش پیدا نکردم و داره خفه م می کنه این روزا... و درد عمیق این لحظه از نبودنت...
یا من با دنیای کلمه ها غریبه ام یا احساس همیشه ناگفتنیه...
ساکت و آروم فقط زل زدم به همه ی بیرحمی دنیا...

 girl_cray.gifgirl_cray.gifgirl_cray.gif

+ ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ