096 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

096

امروز دلم بیرون رفتن می خواد،
سینما؛ حتی اگه فیلمش مسخره ترین فیلم دنیا باشه. 
کافی شاپ؛ فرقی نداره یه قهوه ی تلخ یا اسکوپای رنگی رنگیِ بستنی.
کنسرت؛ چه مازیار چه بهنام صفوی.
یا...

من دلم زندگی می خواد... 

+ ٢٩ شهریور ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ