098 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

098

آغوشت
برای زردیِ برگ ها گرم ست
و چه سردی...
می دانمت، باد نوازشگر پاییز

+می دونم امسال واسم یه هدیه ی دوست داشتنی داری پاییز مهربون، هر روزت رو عاشقانه تر زندگی می کنم. خوش اومدی :)

+ ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ