112 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

112

چشمامو که باز کردم صبح تموم شده بود اما هوای ابری حسابی سرحالم کرد، به خودم گفتم امروز روز یه اتفاق خیلی خوبه و...
یادمه که فردا یه روز قلب قلبی دارم کنارِ تو 

+ ٤ آبان ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ