140 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

140

عصر پاییزی همون منظره ی برفی، برای نازی جونم 

 

پاپوشایی که پیشی جونی آخرین باری که اومد برام آورد 

 

دستکشام که مامی تازه برام بافیده 

+ ٢٠ آذر ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ