149 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

149

 شکلک ساده 979

دیروز و امروز، روزای گردش من و بادون بود، امروز براش یه کم خرید کردم ولی هنوز خجالت می کشه عکس بندازه آخه یه دوش کوچولو و یه لباس بیرون لازم داره.

+ ٤ دی ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ