154 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

154

تصمیم گرفتم چهارشنبه این هفته دوباره شهر و امتحان بدم، این یعنی باید حسابی تمرین کنم، البته می دونم ماشین قراضه ی آموزشگاه اصلا قابل اعتماد نیست ممکنه باز خراب باشه یا من از نشستن آدمی که چشماش دنبال اشتباهمه کنارم، استرس بگیرم، ولی خوب من مـــــــــــــــــی تـــــــــــــــــو نــــــــــــــــــم، مهم نیست این بار یا یار بعد، مهم اینه که می دونم  مــــــــــــــــی تــــــــــــــونـــــــــــــــم :)

+ ۱٢ دی ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ