015 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

015

سردمه...
دلم می خواد نی جونو بغل کنم و بخوابم امشب... 
چشم به راه موندم تمام دیشبُ...
مهربونم، اشکامو گم کردم...
دلم تنگه...

 

 

+ ۳ خرداد ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ