024 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

024

اگر شعرهای من زیباست
دلیلش آن است، که تو زیبایی.
حالا هی بیا وبگو؛
چنین است و چنان است. 
اصلا مهم نیست، تو چند ساله باشی
من هم سن و سال تو هستم.
مهم نیست، خانه ات کجا باشد
برای یافتنت کافی ست،
چشم هایم را ببندم...
خلاصه بگویم،
حالا هر قفلی که می خواهد
به درگاه خانه ات باشد،
عشق پـ ـیـ ـچـ ـکـ ـی ست
که دیوار نمی شناسد...

+گروس عبدالملکیان
 

+ ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ