026 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

026

انگار اتفاقای خوب داره میفته این روزا...
دوری داره تموم میشه... 
دنیام داره رنگی میشه... 
خوبِ خوبم...
 

+مهربونم سفتِ سفت دستامو بگیر.

+ ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ