027 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

027

دوتا دیگه بخوابم عشق جونی میاد ببینمش...
امشب می خوام یه طرح از همون بته جقه و اسلیمی هایی که جلسه اول یاد گرفتم بزنم.
 

+ ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ