029 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

029

بانوی عاشقانه ها درگذشت.
با آرزوی خوابی آرام برایت،
فهیمه رحیمی عزیز،
همدمِ شب هایِ بی خوابیِ دخترانِ آن سال ها...

 

+ ۱ تیر ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ