033 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

033

کنار ممنوع ترین احساس دنیا
آرام ترین گوشه ی جهان را یافتم
آغوشت...

+ممنون، مهربونِ همیشه
+ممنون، عزیزِ همیشهِ دل 

+ ٦ تیر ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ