061 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

061

اینکه امروز بی حوصله و با استرس از تختخواب کنده شدم،‌ اینکه باز کسی که دوست داشتم تو بغلش چشم باز کنم کنارم نبود، اینکه خیلی تنهام، اینکه  دنیا با دلخوشیام بازیش گرفته، اینکه باز گوشه گیر و بی اعتماد به نفس شدم،‌ حتی اینکه این روزا خیلی ساکت شدم هم باعث نمی شه خوشبخت نباشم...
من هنوز یه عالمه بهانه ی رنگی برای خوشبخت بودن دارم.

+ ٢٩ تیر ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ