069 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

069

بی میل نسکافه مو سر می کشمو فکرای جورواجور تو سرم جولان می دن...
کجا ثبت نام کنم؟ بعد از چندتا امتحان قبول می شم؟ برم یه مانتو بخرم،‌ پیشی چرا زنگ نزد؟ ماشین سفید دوست ندارم، می خوام بازم از اون دستبندا درست کنم، کلاسم چرا تشکیل نمی شه؟! فردا چی بپوشم؟ ...

من برای آرزوهام یه کار دیگه باید بکنم... باید.

+ ۸ امرداد ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ