070 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

070

امروز از اون روزاییِ که یه عالمه تو رختخواب موندم و به زور لباس خوابمو در آوردم... از اون روزایی که حتی برای نسکافه هم نرفتم تو آشپزخونه...
از اون وقتاییِ که خودمو سفت بغل کردم که کسی اذیتش نکنه.

+ ۱٠ امرداد ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ