072 - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

072

دلم یه هات چاکلت غلیظziba می خواد، با یه کارتون مثل تینکربل06 
تو بخل پیچی جونی.
مـــــــــــــــــی خــــــــــــــــــــوااااااااااااااااااام. 

+ ۱۳ امرداد ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ