پیچک ِ لی لین لینگ - پـ ـیـ ـچــــ ـک

پـ ـیـ ـچــــ ـک

200

Mocmoc0124

 

 گواهینامه م امروز اومد 

+ ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ


197

شکلک قلب 7333 بهارتون سبز دوست جونا شکلک قلب 7333

 

+ ۱ فروردین ۱۳٩۳ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ


183

امروز، روز تموم کردن نقاشی ناتمومه، روز فکر نکردن به کابوس دیشب،
روز از نو ساختن، روز خسته نبودن واسه باز رفتن راه های هزار بار رفته.
امروز، یه روزی جدا از تمام روزای گذشته ست.
امروز فقط امروزه.

 

+ ٧ اسفند ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ


182


سپندارمذگان، گرم و عاشقانه

 

+ ٤ اسفند ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ


180

прыгать

ممنون خودم جون برای اینکه بهم کمک کردی باز باور کنم؛ 
"من همیشه می تونم"

 

+آزمون شهر رو قبول شدم :)

+ ۳٠ بهمن ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ


177

 

دیروز و امروز سعی کردم زودتر از رختخواب بیام بیرون که حالم بهتر باشه و حالا خوبم و می خوام به هرچی که روزمو خراب می کنه فکر نکنم :)))

+ ٢۸ بهمن ۱۳٩٢ پـ ـیـ ـچــ ـک ϽΜ