099

بازم پاییز و ظرف انار دونه شده ی تو یخچال :)

/ 3 نظر / 7 بازدید
بابک

طالع سه شنبه 2 مهر حال و هوای امروز ؛ همه کس را کمی آسان گیر می کند. این شامل محبوبتان نیز می شود که الان خلاصه ای از شیرینی و روشنی محسوب می شود. اگر به چشم های خود در این تغییر ناگهانی و گیج کننده اعتماد ندارید، حداقل می توانید از فوایدش استفاده کنید. حرکت کنید و هر چه که می خواهید درخواست کنید. فرصت برای به دست آوردن است... [اوغ][ماچ][قلب][خنده][بغل][ماچ]

بابک

اگر به چشم های خود در این تغییر ناگهانی و گیج کننده اعتماد ندارید، حداقل می توانید از فوایدش استفاده کنید. ((تغییر ناگهانی و گیج کننده)) حرکت کنید و هر چه که می خواهید درخواست کنید... ینی هر چی بخوای بهش میرسی دیگه... من نگفتم که...طالع بینی گفته... حالا یه روز بختمون سفید خواست بشه ها...[چشمک][نیشخند][قلب]