098

آغوشت
برای زردیِ برگ ها گرم ست
و چه سردی...
می دانمت، باد نوازشگر پاییز

+می دونم امسال واسم یه هدیه ی دوست داشتنی داری پاییز مهربون، هر روزت رو عاشقانه تر زندگی می کنم. خوش اومدی :)

/ 8 نظر / 4 بازدید
negar

آغاز فصل عاشقانه ها...

بابک

بوووووووووووووووس........... لوووووووووووووووس........... [قلب][ماچ][بغل] خودم برات باد نوازشگر رو میفرستم؛ با یه دنیا عشق بیادو تو رو عاشقترت بِکُنه...:*

بابک

علوسه ما ناز داره... به این راحتی ها؛دُم به تله نمیده که...!!! منتظره باباهامون علوسش کنن آخه...[ماچ][ماچ][ماچ][قلب] فداش بشم من...