158

اصلا امروز، روز لم دادن رو کاناپه ی جلوی تی وی و چای خوردنه با راحتی هایی که بابا جمعه برام خریده. روز بدو بدو رفتن و برای فردا کلاس برداشتن، روز دیدن همه ی فیلمای مزخرفی که دوستشون دارم، روز رانندگی نکردن، لباس بافتنی پوشیدن، اما روز دیدن " هیس_ دخترها_ فریاد_ نمی زنند_" نبود، خیلی بغض کردم :(
روز ناز کردن و بغلی شدنم هست اما تنهام...

/ 2 نظر / 11 بازدید

[بغل][قلب]

الی

سلام.من تازه اومدم اینجا[لبخند]