114

از دست خودم خیلی عصبانیم امروز خیـــــــــــــــــلی دختر بدی بود، زیر قولایی که بهم داده بود زد.
دختر خوبی شو، خودم. فهمیددددددددددددددددی؟

/ 4 نظر / 4 بازدید
✿nazi✿

فهمید دیگه دعواش نکن [نگران]

ُساکورا

دعواش نکن گناه داره :(

negar

دیگه تکرار نمیکنه قول داد[چشمک]

پاپیونشو مرتب کن[ابرو]