034

بوی خاک نم زده...
آهنگ پرآروم قطره ها... 
من...
خوشبخت ترین د و پـــ ـا ی زمین...

/ 3 نظر / 3 بازدید
بابک

ینی بینه شامپانزه و میمون و چیتا و عنتر و ...موندم بدونم منظورت کدوم دوپا منظورت بوده...چرا منو گیج میکنی آخه عشقم؟؟؟!!! [قهقهه][قهقهه][قهقهه][گل][قلب][ماچ][بغل][لبخند] گول بخور ...آفرین عشقه با جنبه...[ماچ]

قفل

میشه منم خوشبخت ترین دوپای زمین باشم؟