106

این روزا سخت مشغول قورت دادن یه قورباغه ی زشتم :)

/ 2 نظر / 5 بازدید
بابک

خورشیـد بتــابد یا نتــابد؛ مــاه باشد یا نباشــد؛ شب و روز من یکـــی شُــده... همــه چیــز برایَــم شبیهه رویاست... به رویا و آرزو کاری نــدارم... حقیــقت ایــن است که : دوستَــت دارم ...[بغل]

بابک

دلتنگم ... دلتنگ روزهاي باتو بودن... من صدايت كنم : "عشقم" ... و تو بگويي: "جونم" ... ومن سيرنشوم ازاين جانم گفتنهايت ... وبازصدايت كنم ... وبازصدايت كنم.........