127

سارتر:
انسان مجموع ای از آنچه دارد نیست، بلکه مجموعه ایست از آنچه هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد.

پس من مجموعه ای از بهترین های رنگی رنگی رو دارم :) 

/ 4 نظر / 6 بازدید

[هورا]

بابک

همون مجلۀ رنگی رنگی؟؟؟ خوب پس...

مهسان

[قلب][ماچ] بهتری ها را برایت ارزومندم پیچک عزیز