094

من به اندازه یک ابر دلم می‌گیرد
وقتی از پنجره می‌بینم 
حوری -دختر بالغ همسایه-
پای کمیاب‌‌ترین نارون روی زمین
فقه می‌خواند...

بعد از دیدن اون فضا -مشهد- فقط همین شعر سهراب تو ذهنم اومد.

/ 0 نظر / 7 بازدید