155

بادون ازم خواهش کرد اسمشو عوض کنم، با تی تی به توافق رسیدیمhk34

 خوبه؟!

/ 6 نظر / 6 بازدید

چرا؟[سوال]

میدونی یه کلمه ی همشهری منه؟ معنیش میشه شکوفه[قلب]

اوهوم تی تی[لبخند]

خیلیییییییییی[تایید]