130

اگر نتوانید ریسک کنید، نمی توانید رشد کنید.
اگر نتوانید رشد کنید، نمی توانید بهترین باشید.
اگر نتوانید بهترین باشید نمی توانید شاد باشید
و اگر نتوانید شـــ ـــــا د باشید چه چیز دیگری مهم است؟!

 

                   

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهسان

پیچک عزیز ممنون از حضور گرمت خوشحالم کردی[ماچ]