160

انگار آرزوهام از یه راه می رن و من از یه راه دیگه، نمی دونم کی و کجا گمشون کردم ولی خیلی امروز براشون دلتنگ شدم.
انگار نمی دونم دارم چی کار می کنم، دارم چی رو فدای چی می کنم، گیج و منگم...
برای چهارشنبه ی بعد یه عالمه آرزوی خوب دارم واسه خودم که این روزا خیلی گوشه گیر و غصه داره و دلش یه اتفاق خوب می خواد.

/ 2 نظر / 7 بازدید

آی گفتیییییییییی[افسوس]

مهسان

چقدر قالبت قشنگ شده عزیزم