024

اگر شعرهای من زیباست
دلیلش آن است، که تو زیبایی.
حالا هی بیا وبگو؛
چنین است و چنان است. 
اصلا مهم نیست، تو چند ساله باشی
من هم سن و سال تو هستم.
مهم نیست، خانه ات کجا باشد
برای یافتنت کافی ست،
چشم هایم را ببندم...
خلاصه بگویم،
حالا هر قفلی که می خواهد
به درگاه خانه ات باشد،
عشق پـ ـیـ ـچـ ـکـ ـی ست
که دیوار نمی شناسد...

+گروس عبدالملکیان
 

/ 4 نظر / 4 بازدید
ننه ی دخترک

من و یاد روزای عشقولانه قبل از ازدواج انداختی.... روزایی که همسری می ومد دیدنم و دیدار های یواشکی