208

دنبال یه گوشه ی خلوت می گردم واسه ی با خیال راحت به هیچی فکر نکردن، با هیچکی حرف نزدن و به هیچ سوالی جواب ندادن، سراغ دارید؟!

/ 3 نظر / 7 بازدید
negar

[افسوس]

هیلا

چی شده اخه علت مخالفتشون چیه... چرا انقدر تلخ شدی این روزا ؟ باور کن فقط دور از جون مرگه که چاره نداره