095

راز شاد زیستن
انجام دادن آنچه دوست می داریم نیست، دوست داشتن آنچه انجام می دهیم ست.

اینو وقتی اول دبیرستان بودم، یه کسی که خیلی برام عزیز بود تو دفتر خاطراتم نوشت. اون روزا خیلی شیطون بودم اما تو دلم، گوشه گیر و غمگین بودم و امروز که این جمله بی هوا تو ذهنم تکرار شد با خودم گفتم؛ حتی اگه اون روز هم معنی این جمله رو فهمیده بودم، تن می دادم به چیزایی که دوستشون ندارم برای شاد زیستن؟؟؟
اما شاید همه ی اون بی آرومی ها قیمت به دست آوردن شهامتی بود برای تغییر دادن، پس بهتره اینو تکرار کنم؛
خدایا، به من آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم و شهامتی تا تغییر دهم آنچه را می توانم و دانشی که بدانم تفاوت این دو را.

/ 2 نظر / 8 بازدید
سحابی

این جمله آخرو هم من از یه عزیزی شنیدم ... ولی سخته پیچک .. پذیرفتن چیزی که دوسش نداریم خیلی سخته ..