069

بی میل نسکافه مو سر می کشمو فکرای جورواجور تو سرم جولان می دن...
کجا ثبت نام کنم؟ بعد از چندتا امتحان قبول می شم؟ برم یه مانتو بخرم،‌ پیشی چرا زنگ نزد؟ ماشین سفید دوست ندارم، می خوام بازم از اون دستبندا درست کنم، کلاسم چرا تشکیل نمی شه؟! فردا چی بپوشم؟ ...

من برای آرزوهام یه کار دیگه باید بکنم... باید.

/ 3 نظر / 3 بازدید
قفل

بذار عسکشو خب!!!!

بابک

بی حســـــــــم... مثل کسی که میان قدم های بی مقصد گم شـــــده...!!! و مرا هیچ چیز تسکین نمی دهد،جز معجزه ایی از نور، میانِ بـــــاوری تــــاریـــکــــــــــــ...