096

امروز دلم بیرون رفتن می خواد،
سینما؛ حتی اگه فیلمش مسخره ترین فیلم دنیا باشه. 
کافی شاپ؛ فرقی نداره یه قهوه ی تلخ یا اسکوپای رنگی رنگیِ بستنی.
کنسرت؛ چه مازیار چه بهنام صفوی.
یا...

من دلم زندگی می خواد... 

/ 5 نظر / 5 بازدید
سحابی

حتما در فرصت های مناسب بهت سر می زنم .. اینجاحس خوبی دارم ...[قلب]

ُساکورا

منم.....میخواااااااام