175

صدای قلب نیست
صدای پای توست که شب ها در سینه ام می دوی
کافی ست کمی خسته شوی
کافی ست کمی بایستی...

-گ. عبدالملکیان- 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید