101

از خودم دوتا چیز خواسته بودم که داره با تمام توانش برام مهیا می کنه، ممنونم خود جونِ مهربون، دوست دارم :)

/ 5 نظر / 3 بازدید
سحابی

درود بر این خودِ مهربون .. هواشو داشته باش .. خوب خودیه [لبخند]

ُساکورا

چ خوب :)