085

امروز پیشی جونیم اومده بود، با این که کمتر از همیشه با هم بودیم خیلی زیاد بهم خوش گذشت، آروم بودم و بی بغض... حالم خیلی خوب شده... دارم خودم می شم، خــ یــ ـلــ ـی خوشحالم  :)

+ممنون مهربونم. 

/ 3 نظر / 6 بازدید
قفل

خوبه

بابک

اگر تو نبودی؛ عشق هم نبود ، و عاشقت؛ شاید همین حالا؛ روی نیمکتی در پارک؛ سرش به پر کردن جدول روزنامه گرم بود...