163

این روزا همه چی به هم ریختست و من سرگردون فقط دور خودم می چرخم و با فکر این که نمی دونم باید چی کار کنم، هیچ کاری نمی کنم و برای این هیچ کاری نکردن از خودم خجالت می کشم. 
این روزا تنهای تنهای دارم تاوان تک تک اشتباهای زندگیمو می دم، این که چرا همه ش و چرا حالا رو  نمی دونم.

خودم جونشکلک دخترانه 5252 خواهش می کنم یه کاری کن سرگردون نباشم، بیکار نباشم، خجالت نکشم و بتونم.

/ 2 نظر / 7 بازدید
نگار

درکت میکنم دقیقا این روزای خودم جون[ناراحت]

ف ف

ایشالا زودتر خودم جونت خوب بشه