105

/ 6 نظر / 7 بازدید
بابک

یَنی کِیتی همه جا هست دیگه؟؟؟ کم کم داره بهش حسودیم میشه...!!! [ناراحت][خمیازه][من نبودم][ناراحت]

nazi

[قلب][بغل]

پس من چرا اینجا ازین دستمالا نمیبینم؟[افسوس]

[خجالت][ماچ]

بابک

اگه بگم خرابتم ؛ قول میدی تعمیرم کنی؟؟؟.......... :) [سوال][سوال][زبان]