026

انگار اتفاقای خوب داره میفته این روزا...
دوری داره تموم میشه... 
دنیام داره رنگی میشه... 
خوبِ خوبم...
 

+مهربونم سفتِ سفت دستامو بگیر.

/ 2 نظر / 3 بازدید
بابک

""رسیدن"" آداب دارد... وقتی رسیدی؛باید بمانی، باید بسازی... باید مدام یادت باشد که :چقدر زجر کشیدی تا رسیدی... که آرزویت بوده برسی … وقتی رسیدی؛باید حواست باشد: تمام نشوی...!!! (میدونم که خودت بلدی عشقه من...)[ماچ]