164

یه وقتایی هم می شه که هیچ دوتا اتفاقی از روزت نه به هم ربط داشته باشن و نه حتی کوچک ترین شباهتی انقدر که برای عکس العمل نشون دادن دچار تعارض بشی.
... و این دو خط بهترین تعریف من از احساسات و اتفاقات امروزم بود، امروزی که تا دقایقی دیگه دیروز می شه با یه عالمه بدهکاری من به خودم و رویاهام.

+بی ربط ترین اتفاق امروز تار دیدن تمام لحظه هاش بود که هنوزم ادامه داره.

/ 2 نظر / 7 بازدید
نگار

چرا این روزا اینجوری شده ...

چرا همش فکر میکنی به خودت بدهکاری؟ اون کاراییو که میکنی ببین نه کارایی و که نمیکنی!