151

:(((

چند روز پیش موقع روشن کردن سماور شعله ش یهو گر گرفت و مژه هامو سوزوند، تقریبا اندازه ی نصف بلندیشونو، از اون روز هربار جلوی آینه می رم بغضم می گیره.

/ 2 نظر / 6 بازدید

ااِِِِِ[خنثی]خیلی کم قیچیشون کن سوختگیا برن مژه خیلیییییی طول میکشه تا بلند شه ولی عوضش این دفعه که بلند شه حسابی خوشگل و بلند میشه منم همیشه یکم نوکشو قیچی میکنم[پلک]