171

روزای برفی ای که ما رو از هم دور نگه داشتن رو دوست دارم، برای اولین سال نویی که مهربونم خواسته دیگه دور و جدا نباشیم و من به تمام آرزوهای دونفره م قول دادم؛ که بهار پروانه می شن 

/ 3 نظر / 7 بازدید
مهسان

پیچک جونم ارزو میکنم همیشه در کنار هم باشید [قلب]