118

آرومم...
انقدر که می تونم بدون آرزو... حسرت... ترس... تمام حقیقت زندگیمو تو بغلم بگیرم و لبخند بزنم... 

/ 2 نظر / 3 بازدید
بابک

خوب کاری میکنی.بِکُن.بِکُن...

✿nazi✿

به دنیا و مشکلات لبخند زدن مبارزه با بهترین سلاحه[تایید]